Kirurgija - Lista čekanja
 
   
OdjelVrsta postupkaŠifra pacijentaDatum upisaDatum prijema
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledDK15566180325.10.2021. 14:04:1629.11.2021. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledDL16278060722.11.2021. 10:10:2329.11.2021. 11:10:00
Digestivna(abdominalna) Prvi pregledVN14472671226.11.2021. 10:45:4830.11.2021. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledPN14417370126.11.2021. 14:01:0430.11.2021. 11:40:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledPD14339236826.11.2021. 13:10:4530.11.2021. 11:50:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledĐT15492045824.11.2021. 8:35:4130.11.2021. 12:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledFZ14459751123.11.2021. 11:22:3230.11.2021. 12:10:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledTJ1443655972.11.2021. 11:28:1330.11.2021. 12:20:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledKM1536126792.11.2021. 11:27:0930.11.2021. 12:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledDM1435887332.11.2021. 11:13:3630.11.2021. 12:40:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledMR1436858622.11.2021. 11:09:0130.11.2021. 12:50:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledVM15469108723.11.2021. 13:32:0430.11.2021. 14:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledNI14491577723.11.2021. 12:50:1130.11.2021. 14:40:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledEM13655459025.11.2021. 12:25:3230.11.2021. 14:50:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledJJ26153237325.11.2021. 9:38:101.12.2021. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledŠM10627233126.11.2021. 14:12:501.12.2021. 11:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledGI11815740726.11.2021. 8:49:051.12.2021. 11:10:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledPD14171963926.11.2021. 10:53:561.12.2021. 11:40:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledVD12485670726.11.2021. 8:38:071.12.2021. 11:50:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledMD14456743526.11.2021. 8:20:121.12.2021. 12:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledSB14401560424.11.2021. 13:06:101.12.2021. 12:10:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledKG14394907024.11.2021. 13:05:181.12.2021. 12:20:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledMH15287068824.11.2021. 12:54:251.12.2021. 12:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledSB15610211024.11.2021. 11:48:541.12.2021. 12:40:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledJĐ14371877324.11.2021. 11:27:381.12.2021. 12:50:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledRV13119490011.11.2021. 12:11:492.12.2021. 12:40:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledTN14361381211.11.2021. 11:43:582.12.2021. 12:50:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledJM14381974423.11.2021. 12:02:267.12.2021. 12:50:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledRM14336357623.11.2021. 14:06:337.12.2021. 14:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledVA14494438023.11.2021. 13:44:597.12.2021. 14:10:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledCT14385168223.11.2021. 13:22:157.12.2021. 14:20:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledGB12799934723.11.2021. 13:20:257.12.2021. 14:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledHM11015069416.11.2021. 13:36:407.12.2021. 14:40:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledDK14335827916.11.2021. 13:06:057.12.2021. 14:50:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledBB14385260410.11.2021. 12:13:168.12.2021. 12:50:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledJI14353040722.11.2021. 9:03:548.12.2021. 13:00:00
Digestivna(abdominalna) Prvi pregledBI14387314722.11.2021. 12:47:448.12.2021. 13:10:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledPJ14424540122.11.2021. 19:02:428.12.2021. 13:20:00
Digestivna(abdominalna) Prvi pregledDB14389327923.11.2021. 15:09:188.12.2021. 13:20:00
Digestivna(abdominalna) Prvi pregledFM14392182725.11.2021. 16:58:048.12.2021. 13:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledMA14468799124.11.2021. 14:19:018.12.2021. 14:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledHM14339756624.11.2021. 14:02:098.12.2021. 14:10:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledDK14393485224.11.2021. 13:40:018.12.2021. 14:20:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledPN14393448124.11.2021. 13:08:248.12.2021. 14:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledJV14339034217.11.2021. 12:45:328.12.2021. 14:40:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledCB14104344410.11.2021. 14:38:318.12.2021. 14:50:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledPD14368136125.11.2021. 12:11:549.12.2021. 12:10:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledSM14373402725.11.2021. 11:27:069.12.2021. 12:20:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledMA15364749322.11.2021. 8:10:299.12.2021. 12:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledBM14416424211.11.2021. 12:23:369.12.2021. 12:40:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledPD14352034411.11.2021. 11:33:139.12.2021. 12:50:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledVJ14436196523.11.2021. 14:02:0314.12.2021. 13:00:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledMH13262174316.11.2021. 11:48:3516.12.2021. 12:50:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledBM15604126123.11.2021. 13:47:3921.12.2021. 14:20:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledPM14476395223.11.2021. 13:43:2421.12.2021. 14:30:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledPI14349068823.11.2021. 13:11:5621.12.2021. 14:40:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledSB12468388123.11.2021. 12:40:4521.12.2021. 14:50:00
Digestivna(abdominalna) Kontrolni pregledDS14347404625.11.2021. 11:33:1123.12.2021. 12:50:00
Opća kirurškaKontrolni pregledMP12528137219.11.2021. 10:42:0326.11.2021. 7:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledŠL26445362422.11.2021. 11:41:2526.11.2021. 7:45:00
Opća kirurškaPrvi pregledVD12485670724.11.2021. 7:38:0826.11.2021. 8:11:00
Opća kirurškaKontrolni pregledMI14446799424.11.2021. 9:21:2626.11.2021. 8:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledKB14403264219.11.2021. 11:47:3926.11.2021. 9:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledVM14461593719.11.2021. 10:53:3226.11.2021. 9:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledĆM14363777325.11.2021. 10:04:2226.11.2021. 9:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledBV14371440825.11.2021. 10:09:1026.11.2021. 9:45:00
Opća kirurškaPrvi pregledMA16006521824.11.2021. 10:19:3526.11.2021. 11:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledKJ10984381124.11.2021. 13:12:4626.11.2021. 11:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledSZ14392495923.11.2021. 11:23:3226.11.2021. 13:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledPV16187802323.11.2021. 11:28:3826.11.2021. 13:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledSB15610211024.11.2021. 11:51:2626.11.2021. 14:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledPD14171963924.11.2021. 9:36:5626.11.2021. 14:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledKD14347507822.11.2021. 11:40:4226.11.2021. 14:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledJJ26153237325.11.2021. 8:37:2627.11.2021. 9:13:00
Opća kirurškaKontrolni pregledBV14371440826.11.2021. 9:16:4027.11.2021. 9:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledPN14417370126.11.2021. 14:00:1627.11.2021. 9:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledŠM14384212823.11.2021. 8:55:0129.11.2021. 7:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledPM14359746523.11.2021. 9:05:1329.11.2021. 7:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledMA14369309823.11.2021. 9:30:3429.11.2021. 8:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledPA14380268423.11.2021. 10:32:2029.11.2021. 8:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledNŽ14476202823.11.2021. 10:34:4329.11.2021. 8:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledTR14461078123.11.2021. 11:25:4629.11.2021. 8:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledRL14377441624.11.2021. 10:16:3929.11.2021. 9:00:00
Opća kirurškaPrvi pregledHN14451917223.11.2021. 13:49:2129.11.2021. 9:13:00
Opća kirurškaKontrolni pregledMN14374244125.11.2021. 8:57:1829.11.2021. 9:30:00
Opća kirurškaPrvi pregledSD14363918225.11.2021. 16:13:0029.11.2021. 9:43:00
Opća kirurškaKontrolni pregledKJ10984381126.11.2021. 8:14:5129.11.2021. 10:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledGI11815740726.11.2021. 8:48:2629.11.2021. 10:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledKI14470017426.11.2021. 10:33:0629.11.2021. 10:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledĆM14363777326.11.2021. 8:31:2929.11.2021. 11:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledŠI15838105926.11.2021. 9:01:2929.11.2021. 11:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledKZ26656932726.11.2021. 9:30:0929.11.2021. 11:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledMK15989064226.11.2021. 10:45:2329.11.2021. 11:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledGK16067463926.11.2021. 11:20:5329.11.2021. 12:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledBN14499265826.11.2021. 12:30:2129.11.2021. 12:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledPV16187802326.11.2021. 13:58:2329.11.2021. 13:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledPZ14394800026.11.2021. 8:58:0829.11.2021. 14:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledPB14454544925.11.2021. 7:55:1529.11.2021. 14:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledTM14488193824.11.2021. 9:58:3429.11.2021. 14:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledBI11209393615.11.2021. 8:43:1529.11.2021. 14:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledBB14432185822.11.2021. 10:26:3730.11.2021. 7:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledŠL14354972823.11.2021. 10:36:0530.11.2021. 7:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledLR14474502824.11.2021. 11:12:0230.11.2021. 8:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledPT14364413624.11.2021. 13:37:1630.11.2021. 8:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledHD14340249625.11.2021. 9:03:5830.11.2021. 8:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledMD15413473925.11.2021. 9:22:2030.11.2021. 8:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledTA14474573825.11.2021. 10:43:5130.11.2021. 9:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledZA14413631725.11.2021. 12:10:0730.11.2021. 9:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledMI14446799426.11.2021. 9:22:1030.11.2021. 11:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledKM14352394025.11.2021. 7:25:1130.11.2021. 11:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledKD13783862526.11.2021. 13:49:1330.11.2021. 11:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledLA10548296126.11.2021. 12:22:1930.11.2021. 12:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledPI14475860226.11.2021. 8:59:2230.11.2021. 12:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledĆK12434300825.11.2021. 12:39:0330.11.2021. 12:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledIR14379495719.11.2021. 8:56:4830.11.2021. 14:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledPS14342338010.11.2021. 14:15:1130.11.2021. 14:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledCA14386419016.11.2021. 12:15:481.12.2021. 7:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledJM15372026725.11.2021. 9:39:171.12.2021. 7:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledVM14461593726.11.2021. 10:46:011.12.2021. 8:00:00
Opća kirurškaKontrolni pregledTP14366548225.11.2021. 10:41:102.12.2021. 7:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledBN14373376226.11.2021. 11:50:272.12.2021. 7:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledMA14341442826.11.2021. 9:40:113.12.2021. 7:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledMJ1436255003.11.2021. 8:55:363.12.2021. 9:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledCS14357028526.11.2021. 8:45:463.12.2021. 9:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledKĐ14360632626.11.2021. 14:11:173.12.2021. 9:45:00
Opća kirurškaKontrolni pregledKB14403264226.11.2021. 12:36:423.12.2021. 10:15:00
Opća kirurškaKontrolni pregledMD15360608725.11.2021. 9:32:106.12.2021. 7:30:00
Opća kirurškaKontrolni pregledEB14367421225.11.2021. 12:40:2410.12.2021. 14:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledPZ14362617620.10.2021. 10:52:4226.11.2021. 8:10:00
Traumatološka Kontrolni pregledBB1449170783.11.2021. 8:03:2426.11.2021. 9:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledTD15390547824.11.2021. 11:25:0826.11.2021. 9:20:00
Traumatološka Kontrolni pregledJŠ11016610129.10.2021. 9:26:1126.11.2021. 9:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledGI14471851422.10.2021. 12:11:1926.11.2021. 9:40:00
Traumatološka Kontrolni pregledTA14454157320.10.2021. 9:20:1926.11.2021. 9:50:00
Traumatološka Kontrolni pregledHG14347322622.11.2021. 9:21:0929.11.2021. 8:50:00
Traumatološka Kontrolni pregledĆI1435855468.11.2021. 8:42:5029.11.2021. 9:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledBA14498548123.11.2021. 9:27:5229.11.2021. 10:10:00
Traumatološka Kontrolni pregledGS14353063823.11.2021. 9:15:1729.11.2021. 10:20:00
Traumatološka Kontrolni pregledTJ15544608422.11.2021. 11:01:4129.11.2021. 10:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledTK14341232822.11.2021. 10:59:2629.11.2021. 10:40:00
Traumatološka Kontrolni pregledBR10604166325.10.2021. 9:20:5629.11.2021. 10:50:00
Traumatološka Kontrolni pregledFS14356853116.11.2021. 9:54:5530.11.2021. 7:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledKS14342623925.11.2021. 15:27:3430.11.2021. 8:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledGD14488498526.11.2021. 9:02:2130.11.2021. 8:50:00
Traumatološka Kontrolni pregledKI1437167249.11.2021. 10:25:1630.11.2021. 9:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledKA11164589223.11.2021. 9:20:1730.11.2021. 9:10:00
Traumatološka Kontrolni pregledBD26133889723.11.2021. 9:23:4330.11.2021. 9:20:00
Traumatološka Kontrolni pregledVE16102039316.11.2021. 10:10:0730.11.2021. 9:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledBM14414151016.11.2021. 9:59:2130.11.2021. 9:40:00
Traumatološka Kontrolni pregledCB15890001226.10.2021. 11:07:5430.11.2021. 9:50:00
Traumatološka Kontrolni pregledKN14474316324.11.2021. 10:00:321.12.2021. 8:20:00
Traumatološka Kontrolni pregled 24.11.2021. 8:17:161.12.2021. 8:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledBB14399425424.11.2021. 8:15:041.12.2021. 8:40:00
Traumatološka Kontrolni pregledDM15872194922.11.2021. 10:57:431.12.2021. 8:50:00
Traumatološka Kontrolni pregledBA14346385417.11.2021. 10:11:441.12.2021. 9:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledPA14397500817.11.2021. 9:56:391.12.2021. 9:10:00
Traumatološka Kontrolni pregledMM14455491210.11.2021. 9:23:331.12.2021. 9:20:00
Traumatološka Kontrolni pregledJD1570292913.11.2021. 11:13:561.12.2021. 9:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledKM1436958553.11.2021. 11:12:531.12.2021. 9:40:00
Traumatološka Kontrolni pregledŠM1435529253.11.2021. 9:48:351.12.2021. 9:50:00
Traumatološka Kontrolni pregledKS1437455731.10.2021. 9:28:093.12.2021. 8:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledJI1436059001.10.2021. 12:56:283.12.2021. 8:10:00
Traumatološka Kontrolni pregledGR14384527926.11.2021. 10:50:413.12.2021. 9:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledHŽ14499335522.11.2021. 11:02:423.12.2021. 9:40:00
Traumatološka Kontrolni pregledAB14376478119.11.2021. 8:57:473.12.2021. 9:50:00
Traumatološka Kontrolni pregledŠM14463403016.11.2021. 8:35:066.12.2021. 9:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledMM14335657323.11.2021. 9:14:276.12.2021. 10:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledĐM10898354422.11.2021. 10:55:446.12.2021. 10:10:00
Traumatološka Kontrolni pregledDI11030705822.11.2021. 10:48:236.12.2021. 10:20:00
Traumatološka Kontrolni pregledMK14366706512.11.2021. 13:13:396.12.2021. 10:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledŠK14359282012.11.2021. 8:31:186.12.2021. 10:40:00
Traumatološka Kontrolni pregledPB1438805788.11.2021. 8:33:206.12.2021. 10:50:00
Traumatološka Kontrolni pregledKM14373750023.11.2021. 9:53:327.12.2021. 8:50:00
Traumatološka Kontrolni pregledVA14496521823.11.2021. 8:46:197.12.2021. 9:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledPM14423131223.11.2021. 9:47:177.12.2021. 9:10:00
Traumatološka Kontrolni pregledPA14365489623.11.2021. 9:45:357.12.2021. 9:20:00
Traumatološka Kontrolni pregledŠI14491766523.11.2021. 9:36:557.12.2021. 9:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledSB14378195523.11.2021. 9:33:027.12.2021. 9:40:00
Traumatološka Kontrolni pregledLD11164935916.11.2021. 10:34:097.12.2021. 9:50:00
Traumatološka Kontrolni pregledKM1433989358.11.2021. 8:51:408.12.2021. 9:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledHV14410119324.11.2021. 10:13:548.12.2021. 9:20:00
Traumatološka Kontrolni pregledTV14392348617.11.2021. 10:08:098.12.2021. 9:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledCK14475324517.11.2021. 9:18:218.12.2021. 9:40:00
Traumatološka Kontrolni pregledJA14338202110.11.2021. 9:54:318.12.2021. 9:50:00
Traumatološka Kontrolni pregledRN14385600523.11.2021. 11:27:329.12.2021. 8:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledKD16329056126.11.2021. 8:50:3710.12.2021. 9:50:00
Traumatološka Kontrolni pregledKJ14372267822.11.2021. 10:49:4510.12.2021. 10:00:00
Traumatološka Kontrolni pregledHM14361995322.11.2021. 10:46:4813.12.2021. 10:20:00
Traumatološka Kontrolni pregledMC15689362122.11.2021. 10:32:1413.12.2021. 10:30:00
Traumatološka Kontrolni pregledVV14355968922.11.2021. 10:17:1413.12.2021. 10:40:00
Traumatološka Kontrolni pregledMK14338351322.11.2021. 9:43:3913.12.2021. 10:50:00
Traumatološka Kontrolni pregledKI14371971424.11.2021. 10:21:2615.12.2021. 9:40:00
Traumatološka Kontrolni pregledRH14459007324.11.2021. 9:08:5815.12.2021. 9:50:00
Traumatološka Kontrolni pregledRZ14434474922.11.2021. 10:35:0420.12.2021. 10:50:00
Traumatološka Kontrolni pregledOL14486057923.11.2021. 10:03:5121.12.2021. 9:50:00
Traumatološka Kontrolni pregledCI14339932722.11.2021. 10:39:5729.12.2021. 9:50:00
Vaskularna Kontrolni pregledRR14372761129.10.2021. 11:50:2126.11.2021. 10:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledMS14342316429.10.2021. 11:17:4926.11.2021. 10:40:00
Vaskularna Kontrolni pregledMM10557180129.10.2021. 11:06:2126.11.2021. 10:50:00
Vaskularna Prvi pregledSM10603884126.10.2021. 8:23:3526.11.2021. 11:00:00
Vaskularna Prvi pregledPD10544523826.10.2021. 10:15:4326.11.2021. 11:10:00
Vaskularna Prvi pregledON14381552526.10.2021. 11:48:1126.11.2021. 11:20:00
Vaskularna Prvi pregledKK14369612420.11.2021. 8:50:4226.11.2021. 11:30:00
Vaskularna Prvi pregledBV15721884825.10.2021. 12:10:5426.11.2021. 11:45:00
Vaskularna Prvi pregledSI14411658125.10.2021. 14:55:1626.11.2021. 12:00:00
Vaskularna Prvi pregledHK14396746925.10.2021. 9:44:3926.11.2021. 12:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledKS14361855025.10.2021. 16:54:5526.11.2021. 12:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledPJ14344203325.10.2021. 18:35:0526.11.2021. 12:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledMB14466118422.10.2021. 11:33:5026.11.2021. 13:00:00
Vaskularna Prvi pregledKA14497600122.10.2021. 9:31:3826.11.2021. 13:15:00
Vaskularna Prvi pregledLM14419765822.10.2021. 8:35:4826.11.2021. 13:30:00
Vaskularna Prvi pregledKM14369679822.10.2021. 8:47:2326.11.2021. 14:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledDM15739315025.10.2021. 14:38:2226.11.2021. 14:20:00
Vaskularna Kontrolni pregledŠI14375259523.10.2021. 8:54:2726.11.2021. 14:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledMM14381264320.10.2021. 16:49:5526.11.2021. 14:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledDI1461873122.11.2021. 11:23:3929.11.2021. 11:50:00
Vaskularna Kontrolni pregledDA26826467125.11.2021. 9:24:2129.11.2021. 11:50:00
Vaskularna Kontrolni pregledME14340897426.10.2021. 16:22:3829.11.2021. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledMS14501085922.11.2021. 9:32:5129.11.2021. 12:10:00
Vaskularna Prvi pregledMZ14387178021.10.2021. 17:37:1029.11.2021. 12:10:00
Vaskularna Prvi pregledĆM10540755526.10.2021. 18:09:3329.11.2021. 12:20:00
Vaskularna Prvi pregledHJ10599912027.10.2021. 12:19:2929.11.2021. 12:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledBZ14371700827.10.2021. 12:47:5029.11.2021. 12:30:00
Vaskularna Prvi pregledBB14441784128.10.2021. 9:35:1329.11.2021. 12:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledMJ14477674228.10.2021. 16:49:2429.11.2021. 12:40:00
Vaskularna Prvi pregledVŽ13263727529.10.2021. 9:28:2529.11.2021. 12:50:00
Vaskularna Prvi pregledLM11306445922.10.2021. 15:38:2429.11.2021. 13:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledIM10595816126.10.2021. 11:49:0129.11.2021. 13:10:00
Vaskularna Prvi pregledJI14393920922.10.2021. 10:34:1329.11.2021. 13:20:00
Vaskularna Prvi pregledDN14414710029.10.2021. 10:04:3929.11.2021. 13:40:00
Vaskularna Kontrolni pregledRK14906291929.10.2021. 10:48:5529.11.2021. 13:50:00
Vaskularna Kontrolni pregledGM14391142521.10.2021. 11:39:5429.11.2021. 14:00:00
Vaskularna Prvi pregledKB14414940825.10.2021. 13:13:1529.11.2021. 14:10:00
Vaskularna Kontrolni pregledBD12734265022.11.2021. 13:14:5929.11.2021. 14:20:00
Vaskularna Prvi pregledPM14345574525.10.2021. 17:58:4829.11.2021. 14:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledVM14478979722.11.2021. 12:01:1329.11.2021. 14:40:00
Vaskularna Prvi pregledVF14394294222.11.2021. 10:09:2429.11.2021. 14:50:00
Vaskularna Kontrolni pregledKV14491040326.11.2021. 13:46:482.12.2021. 10:40:00
Vaskularna Kontrolni pregledDV11204886015.11.2021. 11:20:382.12.2021. 10:50:00
Vaskularna Kontrolni pregledBZ14371700827.10.2021. 12:48:252.12.2021. 11:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledZI14436296326.11.2021. 14:14:242.12.2021. 11:10:00
Vaskularna Prvi pregledEM15101551329.10.2021. 13:38:552.12.2021. 11:10:00
Vaskularna Prvi pregledBB14357944826.11.2021. 15:58:092.12.2021. 11:20:00
Vaskularna Prvi pregledFĐ1056559482.11.2021. 10:53:322.12.2021. 11:30:00
Vaskularna Prvi pregledBA1053481282.11.2021. 13:32:442.12.2021. 11:40:00
Vaskularna Prvi pregledŠV1436817512.11.2021. 7:29:022.12.2021. 12:00:00
Vaskularna Prvi pregledŠK10582260525.10.2021. 15:03:332.12.2021. 12:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledŠB14420515421.10.2021. 10:34:102.12.2021. 12:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledVD14370667624.11.2021. 8:39:236.12.2021. 11:50:00
Vaskularna Prvi pregledRM1435101694.11.2021. 11:28:516.12.2021. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledGN11164827624.11.2021. 8:01:136.12.2021. 12:00:00
Vaskularna Prvi pregledSB1056344514.11.2021. 18:00:426.12.2021. 12:15:00
Vaskularna Prvi pregledKZ1054923334.11.2021. 19:03:266.12.2021. 12:30:00
Vaskularna Prvi pregledGI1095242488.11.2021. 11:44:256.12.2021. 12:45:00
Vaskularna Prvi pregledMA1536474935.11.2021. 18:29:216.12.2021. 13:00:00
Vaskularna Prvi pregledVM1058223618.11.2021. 14:44:526.12.2021. 13:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledSD1440226118.11.2021. 13:27:036.12.2021. 13:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledSK1605596055.11.2021. 12:16:516.12.2021. 13:40:00
Vaskularna Kontrolni pregledCM1434902645.11.2021. 19:21:166.12.2021. 13:50:00
Vaskularna Prvi pregledKB1102410476.11.2021. 9:47:506.12.2021. 14:00:00
Vaskularna Prvi pregledMA2659927792.11.2021. 8:29:156.12.2021. 14:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledPM1441968952.11.2021. 10:48:496.12.2021. 14:30:00
Vaskularna Prvi pregledBS14500661529.10.2021. 12:10:166.12.2021. 14:40:00
Vaskularna Prvi pregledKI1546599338.11.2021. 11:37:226.12.2021. 14:50:00
Vaskularna Prvi pregledBM1442931532.11.2021. 16:55:259.12.2021. 11:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledPS1541452214.11.2021. 17:08:509.12.2021. 11:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledPM1448657055.11.2021. 7:29:459.12.2021. 11:25:00
Vaskularna Prvi pregledGN1437764465.11.2021. 10:13:089.12.2021. 11:35:00
Vaskularna Prvi pregledPB1445454493.11.2021. 8:30:369.12.2021. 12:00:00
Vaskularna Prvi pregledGM1060340543.11.2021. 11:10:369.12.2021. 12:20:00
Vaskularna Prvi pregledSI1434853043.11.2021. 19:27:469.12.2021. 12:40:00
Vaskularna Prvi pregledTJ14501794511.11.2021. 9:15:2616.12.2021. 11:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledRD14377769410.11.2021. 19:04:5116.12.2021. 11:10:00
Vaskularna Prvi pregledPV10623416516.11.2021. 14:36:3316.12.2021. 11:20:00
Vaskularna Prvi pregledGI14860913517.11.2021. 10:18:0116.12.2021. 11:30:00
Vaskularna Prvi pregledCR10610245717.11.2021. 15:29:3016.12.2021. 11:40:00
Vaskularna Prvi pregledKĐ14416755219.11.2021. 9:54:0816.12.2021. 11:50:00
Vaskularna Prvi pregledGA1115982619.11.2021. 18:37:1316.12.2021. 12:15:00
Vaskularna Prvi pregledKM1576878315.11.2021. 17:29:4516.12.2021. 12:35:00
Vaskularna Kontrolni pregledKĐ14360632626.11.2021. 14:11:5817.12.2021. 11:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledRM1438480952.11.2021. 15:19:0517.12.2021. 11:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledPJ14359655616.11.2021. 19:18:5317.12.2021. 11:10:00
Vaskularna Kontrolni pregledBD1441540144.11.2021. 9:41:4517.12.2021. 11:20:00
Vaskularna Kontrolni pregledKE1437963704.11.2021. 15:39:2617.12.2021. 11:30:00
Vaskularna Prvi pregledNR14343730417.11.2021. 9:13:4017.12.2021. 11:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledGA14382554110.11.2021. 18:36:4217.12.2021. 12:00:00
Vaskularna Prvi pregledCP10562235415.11.2021. 11:03:4617.12.2021. 12:15:00
Vaskularna Prvi pregledBA1441157618.11.2021. 15:50:5717.12.2021. 12:30:00
Vaskularna Prvi pregledKJ1440474813.11.2021. 11:12:4917.12.2021. 12:45:00
Vaskularna Prvi pregledPD1566058123.11.2021. 14:27:2817.12.2021. 13:00:00
Vaskularna Prvi pregledPN1435362472.11.2021. 10:20:5917.12.2021. 13:20:00
Vaskularna Prvi pregledGR10954069729.10.2021. 14:57:0717.12.2021. 13:40:00
Vaskularna Prvi pregledKV10901892817.11.2021. 13:01:0417.12.2021. 13:40:00
Vaskularna Kontrolni pregledŠD15280193326.10.2021. 17:56:2617.12.2021. 14:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledKŽ14400509627.10.2021. 7:55:2617.12.2021. 14:15:00
Vaskularna Prvi pregledFZ14465625827.10.2021. 15:11:4217.12.2021. 14:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledŠM1438989039.11.2021. 17:08:3020.12.2021. 12:00:00
Vaskularna Prvi pregledBĐ13233081311.11.2021. 15:35:2920.12.2021. 12:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledŠS14335839112.11.2021. 14:46:0820.12.2021. 12:35:00
Vaskularna Kontrolni pregledMV14347771216.11.2021. 16:34:1420.12.2021. 12:50:00
Vaskularna Kontrolni pregledKL10899891317.11.2021. 13:46:1020.12.2021. 13:00:00
Vaskularna Prvi pregledBŽ14421271019.11.2021. 10:40:0220.12.2021. 13:10:00
Vaskularna Kontrolni pregledKI14374855917.11.2021. 13:56:5120.12.2021. 13:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledVM11015015815.11.2021. 16:06:3220.12.2021. 13:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledMA11167270510.11.2021. 16:25:1320.12.2021. 14:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledBS1446065148.11.2021. 16:18:0220.12.2021. 14:15:00
Vaskularna Kontrolni pregledRŠ1434627909.11.2021. 8:00:5020.12.2021. 14:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledBK1446034888.11.2021. 16:00:0220.12.2021. 14:45:00
Vaskularna Prvi pregledMM10584724422.11.2021. 15:34:1423.12.2021. 11:00:00
Vaskularna Prvi pregledMJ10904414723.11.2021. 10:26:3823.12.2021. 11:10:00
Vaskularna Kontrolni pregledKM14367988724.11.2021. 15:52:4223.12.2021. 11:20:00
Vaskularna Prvi pregledMI10558886323.11.2021. 10:56:4023.12.2021. 11:20:00
Vaskularna Prvi pregledMI10558886323.11.2021. 10:58:5323.12.2021. 11:40:00
Vaskularna Prvi pregledTD12753379624.11.2021. 9:45:3823.12.2021. 12:00:00
Vaskularna Prvi pregledMB10562067822.11.2021. 17:39:2323.12.2021. 12:20:00
Vaskularna Prvi pregledTK14362581619.11.2021. 13:22:1823.12.2021. 12:40:00
Vaskularna Prvi pregledSS14383327524.11.2021. 12:15:1624.12.2021. 11:00:00
Vaskularna Prvi pregledPI10541338622.11.2021. 14:50:4824.12.2021. 11:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledZN15648367125.11.2021. 14:59:0624.12.2021. 11:10:00
Vaskularna Prvi pregledVP14474689725.11.2021. 15:57:2124.12.2021. 11:20:00
Vaskularna Prvi pregledIV10584094224.11.2021. 9:32:1024.12.2021. 11:30:00
Vaskularna Prvi pregledLD14349468022.11.2021. 9:41:1124.12.2021. 11:45:00
Vaskularna Prvi pregledPI10541338623.11.2021. 18:31:0224.12.2021. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledSJ15637768526.11.2021. 8:01:1524.12.2021. 12:15:00
Vaskularna Prvi pregledJI12385957023.11.2021. 14:56:3127.12.2021. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledFD14367243219.11.2021. 20:25:3327.12.2021. 12:00:00
Vaskularna Prvi pregledBN14350160024.11.2021. 16:44:3227.12.2021. 12:20:00
Vaskularna Kontrolni pregledPL14386036125.11.2021. 10:28:3027.12.2021. 12:30:00
Vaskularna Prvi pregledTN14475094625.11.2021. 16:54:1527.12.2021. 12:40:00
Vaskularna Prvi pregledSM15524980926.11.2021. 8:04:2927.12.2021. 12:50:00
Vaskularna Prvi pregledVS11162687724.11.2021. 7:57:2427.12.2021. 13:00:00
Vaskularna Prvi pregledKD14372184326.11.2021. 9:38:0827.12.2021. 13:20:00
Vaskularna Kontrolni pregledTD14346816422.11.2021. 19:24:0527.12.2021. 13:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledŠĐ14384333822.11.2021. 12:47:5927.12.2021. 14:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledKĐ14394239322.11.2021. 12:32:4627.12.2021. 14:20:00
Vaskularna Prvi pregledFD14367243220.11.2021. 8:03:2227.12.2021. 14:35:00
Vaskularna Prvi pregledEM15101551326.11.2021. 10:04:2930.12.2021. 11:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledŠB10951752725.11.2021. 9:46:1030.12.2021. 12:30:00
Vaskularna Kontrolni pregledBN26477468325.11.2021. 11:56:2730.12.2021. 12:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledLZ14424622112.11.2021. 12:40:3410.1.2022. 12:00:00
Vaskularna Kontrolni pregledLZ14424622112.11.2021. 12:43:2417.1.2022. 14:45:00
Vaskularna Kontrolni pregledŠB14459515919.11.2021. 12:46:3621.1.2022. 14:45:00
Vaskularna Prvi pregledCA10538871426.11.2021. 10:07:367.2.2022. 12:00:00
 
     
Ispis  
Podržani preglednici :
Internet Explorer Firefox Opera Netscape
Uvjeti uporabe   •   Autorska prava © 2021 Opća bolnica Bjelovar