Pedijatrija - Lista čekanja
 
   
OdjelVrsta postupkaŠifra pacijentaDatum upisaDatum prijema
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPL26257724130.6.2021. 10:26:4726.11.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPL26334973230.6.2021. 10:28:3526.11.2021. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKK26504778010.9.2021. 8:51:3626.11.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKK26430392210.9.2021. 8:52:3326.11.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaGM26394282227.10.2021. 14:13:2626.11.2021. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiZE26439929322.10.2021. 9:22:5129.11.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSN26543091730.8.2021. 10:30:1529.11.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBE2633033448.7.2021. 14:31:0729.11.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBE2619391078.7.2021. 14:33:1829.11.2021. 12:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBT26141149726.10.2021. 9:05:4129.11.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaFI26445191425.11.2021. 13:02:4429.11.2021. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDD26487631319.10.2021. 8:46:5530.11.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaGN26446061229.10.2021. 9:08:1630.11.2021. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiHT16110342114.10.2021. 8:58:4230.11.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRD26609589411.10.2021. 12:03:2530.11.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaMI26171822416.9.2021. 11:22:5030.11.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaML26364075713.10.2021. 13:57:5430.11.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOB2644651344.10.2021. 14:02:2430.11.2021. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBG26545497122.9.2021. 9:02:251.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBE26468510822.9.2021. 9:03:441.12.2021. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMJ26254875018.10.2021. 13:31:411.12.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaPT26501890830.9.2021. 12:01:351.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVI26434480728.10.2021. 13:46:331.12.2021. 11:45:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOL26389348323.9.2021. 8:16:431.12.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaGI26186202018.10.2021. 12:42:141.12.2021. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaAN26225462919.10.2021. 12:55:581.12.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBM26327273028.10.2021. 14:36:481.12.2021. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSL26573543820.10.2021. 9:04:332.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaSD26451498829.10.2021. 12:24:082.12.2021. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSM2627826982.7.2021. 7:04:392.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiGD26209653218.10.2021. 13:58:082.12.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOF26391311928.10.2021. 8:00:032.12.2021. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaDječja logopedska terapija TJ26481214329.10.2021. 8:36:523.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaCN2638009963.11.2021. 14:19:053.12.2021. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBT2663988832.11.2021. 9:29:203.12.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaMB26352576119.11.2021. 12:39:333.12.2021. 10:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKM26479445726.10.2021. 12:50:493.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaFS26381473127.10.2021. 13:30:533.12.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaUM2649257394.11.2021. 12:59:223.12.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiHD26289907817.9.2021. 12:40:126.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiHE26191442117.9.2021. 12:41:056.12.2021. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaFL26454101025.10.2021. 12:03:406.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaKG26461613911.11.2021. 14:16:186.12.2021. 12:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiČH26306583914.10.2021. 13:19:316.12.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDD26487631319.10.2021. 8:46:557.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBB26434687525.10.2021. 8:54:047.12.2021. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBD26434691125.10.2021. 8:54:477.12.2021. 9:15:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaPI2646593828.11.2021. 9:38:417.12.2021. 10:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiGP16785155622.9.2021. 11:30:137.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaMI26171822416.9.2021. 11:23:387.12.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaTK2642868444.11.2021. 14:46:267.12.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOB2644651344.10.2021. 14:02:247.12.2021. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPM26095853614.9.2021. 13:32:158.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaMT26504268624.11.2021. 11:50:508.12.2021. 10:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaPT26501890830.9.2021. 12:01:358.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOA26336816023.9.2021. 8:16:088.12.2021. 12:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOL26389348323.9.2021. 8:16:438.12.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBA2639550638.11.2021. 12:41:598.12.2021. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaAN26225462919.10.2021. 12:55:588.12.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBA26371767411.11.2021. 14:49:488.12.2021. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaMI26171822416.9.2021. 11:23:139.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKL26512735414.9.2021. 14:40:069.12.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiDE26481330016.9.2021. 9:41:549.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVM26424878616.11.2021. 12:34:289.12.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaŠL2643602303.11.2021. 7:58:589.12.2021. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaHD26356916111.11.2021. 12:25:059.12.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaDječja logopedska terapija TJ26481214329.10.2021. 8:36:5210.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŽM26303525417.9.2021. 9:49:1710.12.2021. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiDP2646889923.11.2021. 9:00:4910.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaGM26394282226.11.2021. 14:34:0010.12.2021. 12:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaCN2638009963.11.2021. 14:19:5210.12.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaBV2629424752.11.2021. 14:08:3110.12.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMG26446719817.9.2021. 14:55:2113.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiLD26580523528.10.2021. 13:35:1013.12.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiTJ26364064920.9.2021. 12:53:5513.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMR26506198324.9.2021. 10:08:5113.12.2021. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDD26487631319.10.2021. 8:46:5514.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKM16776522521.9.2021. 8:48:0214.12.2021. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiHP26207442327.10.2021. 11:10:3514.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiNI26362723222.9.2021. 6:45:2014.12.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOB2644651344.10.2021. 14:02:2414.12.2021. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiZJ26470599622.9.2021. 10:36:5715.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiCK26528484322.9.2021. 9:55:5715.12.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaPT26501890830.9.2021. 12:01:3515.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOA26336816023.9.2021. 8:16:0815.12.2021. 12:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBB16310101728.10.2021. 13:26:4015.12.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaAN26225462919.10.2021. 12:55:5815.12.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaMI26171822416.9.2021. 11:24:0216.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiDS16333537213.10.2021. 9:27:5716.12.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiCM26643561222.9.2021. 11:03:3416.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaŠL2643602303.11.2021. 7:58:5816.12.2021. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaJK26274893125.11.2021. 14:47:5816.12.2021. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaDječja logopedska terapija TJ26481214329.10.2021. 8:36:5217.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaCN2638009963.11.2021. 14:20:1117.12.2021. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPL26389067122.9.2021. 14:22:5317.12.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKN26478729527.9.2021. 9:24:0517.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRK26381756228.9.2021. 14:29:4117.12.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaUM2649257394.11.2021. 12:59:4717.12.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaHK2645570748.11.2021. 8:30:5620.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKJ26559268427.9.2021. 11:19:0920.12.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiHS26471743428.7.2021. 6:45:2520.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPL26224596930.9.2021. 11:25:1020.12.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDD26487631319.10.2021. 8:46:5521.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKE1681744868.7.2021. 13:46:5121.12.2021. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠE2619378631.10.2021. 9:12:4221.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaMI26171822416.9.2021. 11:24:2321.12.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaPN26508750616.11.2021. 14:00:1621.12.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOB2644651344.10.2021. 14:02:2421.12.2021. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiLB2618178968.11.2021. 8:46:3222.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiVM2656621761.10.2021. 10:22:3322.12.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaPT26501890830.9.2021. 12:01:3522.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOA26336816023.9.2021. 8:16:0822.12.2021. 12:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOL26389348323.9.2021. 8:16:4322.12.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaAN26225462919.10.2021. 12:55:5822.12.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŽM2649307737.10.2021. 8:10:1423.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiFL2655460891.10.2021. 13:40:0823.12.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiGG2654036384.10.2021. 14:35:3323.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaCN2638009963.11.2021. 14:20:3723.12.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaŠL2643602303.11.2021. 7:58:5823.12.2021. 13:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBT26163743617.11.2021. 13:45:1224.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiZT26579193716.11.2021. 14:20:1224.12.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMD26706303517.11.2021. 13:41:1424.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaHK2645570748.11.2021. 8:31:3927.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBA2627674065.10.2021. 11:51:1327.12.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMŠ26643924419.10.2021. 9:25:1027.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPZ2622898713.11.2021. 11:58:5927.12.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDD26487631319.10.2021. 8:46:5528.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiDJ16262261828.10.2021. 13:50:3828.12.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBJ26503916929.9.2021. 8:47:1128.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŽJ2647926969.11.2021. 8:51:5128.12.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOB2644651344.10.2021. 14:02:2428.12.2021. 14:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMM26338245214.10.2021. 8:50:5929.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaPT26501890830.9.2021. 12:01:3529.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOA26336816023.9.2021. 8:16:0829.12.2021. 12:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaOL26389348323.9.2021. 8:16:4329.12.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaAN26225462919.10.2021. 12:55:5829.12.2021. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaMI26171822416.9.2021. 11:24:4330.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiFB2663350489.11.2021. 10:32:1530.12.2021. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKD1631177616.9.2021. 11:40:5730.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBT16366495816.11.2021. 11:46:4730.12.2021. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMJ2660399825.10.2021. 7:07:5231.12.2021. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiLP2649967045.10.2021. 10:30:3431.12.2021. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiDE2631671216.10.2021. 9:53:3531.12.2021. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaHK2645570748.11.2021. 8:32:3810.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVD26422888516.11.2021. 9:20:3710.1.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiIM2649080677.10.2021. 10:32:0310.1.2022. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKN16305305124.9.2021. 10:47:4710.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPM2650822616.10.2021. 12:39:2910.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiOE2648147228.10.2021. 7:54:0111.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiOS2651416845.10.2021. 10:12:1011.1.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBL2619993278.10.2021. 11:37:4011.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiHT2620225778.10.2021. 12:53:0311.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiTA26627441314.10.2021. 13:27:3312.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiJH26321949012.10.2021. 6:59:1812.1.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiJG26115451912.10.2021. 8:20:1612.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiKK26466350113.10.2021. 9:52:1412.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRM26385490416.11.2021. 13:58:1813.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiJI26338546120.10.2021. 13:48:2213.1.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiDD16816924414.10.2021. 10:02:1913.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiNV26501298517.11.2021. 13:43:2513.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDV16331673210.11.2021. 9:07:2113.1.2022. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiUD26439793517.11.2021. 13:37:0014.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiVP26238967020.10.2021. 14:58:4714.1.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiVN26178370318.10.2021. 14:16:2214.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiVV26396302618.10.2021. 14:18:1814.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaHK2645570748.11.2021. 8:32:3817.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVD26422888516.11.2021. 9:20:3717.1.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPM26649065317.11.2021. 13:56:4317.1.2022. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠL26458469217.11.2021. 13:46:3217.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSM26462994417.11.2021. 13:48:1317.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiTS26383687417.11.2021. 13:58:5318.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiRG26465006917.11.2021. 14:07:0318.1.2022. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBD26219831917.11.2021. 13:59:5018.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiSD26152511617.11.2021. 14:04:1718.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiTI26243837124.11.2021. 13:47:2919.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠM26427530217.11.2021. 14:05:5819.1.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiGV26256960717.11.2021. 14:09:1119.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiGA26256956017.11.2021. 14:09:3419.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiFM26152988625.11.2021. 8:43:2320.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠL26445362417.11.2021. 14:14:1820.1.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMJ26441886117.11.2021. 14:19:2920.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠS26555843425.11.2021. 13:32:4120.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDV16331673210.11.2021. 9:07:2120.1.2022. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMP26606585425.11.2021. 9:14:2221.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBJ16823976619.11.2021. 9:04:3021.1.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiDM26444262919.11.2021. 9:21:0421.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiHJ26434222825.11.2021. 13:30:5121.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaHK2645570748.11.2021. 8:32:3824.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVD26422888516.11.2021. 9:20:3724.1.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiJF26596599816.11.2021. 10:13:2224.1.2022. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiŠP26124373625.11.2021. 13:34:4624.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiJD26166891525.11.2021. 13:38:4824.1.2022. 12:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiPM26190237725.11.2021. 13:54:3625.1.2022. 9:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiMM26374436625.11.2021. 13:42:3425.1.2022. 11:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaDV16331673210.11.2021. 9:07:2127.1.2022. 13:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaHK2645570748.11.2021. 8:32:3831.1.2022. 8:00:00
Logopedsko defektološka ambulantaGovorne vježbe kod osoba s artikulacijskim poremećajimaVD26422888516.11.2021. 9:20:3731.1.2022. 8:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiČN26582057826.11.2021. 13:04:2831.1.2022. 9:30:00
Logopedsko defektološka ambulantaIspitivanje jezične razvijenostiBJ26732285524.11.2021. 12:20:421.2.2022. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PR26091045711.10.2021. 8:20:1429.11.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MB26141656825.10.2021. 14:46:1429.11.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece RT26277165411.10.2021. 8:27:0929.11.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HM26149922111.10.2021. 11:56:4029.11.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece DE16265754025.10.2021. 12:47:4829.11.2021. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece RD26609589411.10.2021. 12:02:3130.11.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PE26318033012.10.2021. 9:33:2330.11.2021. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece FA26499261225.8.2021. 12:22:0930.11.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece FM26551370125.8.2021. 12:22:3030.11.2021. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece JF16332631612.10.2021. 9:51:2030.11.2021. 13:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece JG26115451912.10.2021. 8:22:191.12.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ST26271138313.10.2021. 14:19:081.12.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MM26269843312.10.2021. 11:36:511.12.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MJ26494958112.10.2021. 11:37:171.12.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HM16236659312.10.2021. 11:48:521.12.2021. 13:30:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaKM16739295613.10.2021. 10:27:522.12.2021. 8:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaŠB26313306114.10.2021. 12:45:032.12.2021. 9:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaPL26260725114.10.2021. 12:46:012.12.2021. 11:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaČH26306583914.10.2021. 12:13:252.12.2021. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HF26134264528.9.2021. 10:38:482.12.2021. 13:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ĆA26266258931.8.2021. 9:01:152.12.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece TL16737936126.10.2021. 11:43:403.12.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BA16291497427.10.2021. 9:21:463.12.2021. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SP16812055715.10.2021. 11:43:093.12.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BT1638348403.11.2021. 13:34:413.12.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece FE26101800325.10.2021. 13:43:543.12.2021. 13:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece VL16110778211.10.2021. 13:25:353.12.2021. 14:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaSL1619279856.10.2021. 12:57:536.12.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KM26357452413.10.2021. 14:55:156.12.2021. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece GG26540363813.10.2021. 14:56:536.12.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KJ26149614215.10.2021. 12:41:036.12.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece CL16153926926.10.2021. 14:01:286.12.2021. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece LM16374227720.10.2021. 9:32:297.12.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ŠF26255967120.10.2021. 10:14:087.12.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MG26200065020.10.2021. 10:17:017.12.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece DG26214617621.10.2021. 12:52:057.12.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MM16144258225.10.2021. 14:34:147.12.2021. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MD26706303521.10.2021. 9:32:098.12.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MM16315355625.10.2021. 10:45:018.12.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BI26219119022.10.2021. 14:29:538.12.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece OD26242458320.10.2021. 14:20:138.12.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SM26214090421.10.2021. 8:51:528.12.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece RI16294059817.11.2021. 13:33:118.12.2021. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BL26362114425.10.2021. 9:50:159.12.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PI26357515125.10.2021. 11:51:419.12.2021. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece VM26126819727.10.2021. 13:17:489.12.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece DM16247797028.10.2021. 8:53:059.12.2021. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KS26200525722.10.2021. 14:35:079.12.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece GR16323614319.11.2021. 10:14:129.12.2021. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SI26251794326.10.2021. 8:53:1310.12.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SS2678271143.9.2021. 8:07:5310.12.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PA26277655128.10.2021. 9:14:0610.12.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece LD26580523528.10.2021. 12:14:1910.12.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PP26238539620.10.2021. 9:02:3710.12.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BN16134247825.10.2021. 8:44:2813.12.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HJ26434222825.10.2021. 11:21:1613.12.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PD26437234225.10.2021. 11:55:3513.12.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ŠP26124373625.10.2021. 14:00:1113.12.2021. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ŠP26124373625.10.2021. 14:01:0013.12.2021. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece GL26297844228.10.2021. 14:15:5713.12.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ML26748901525.10.2021. 14:33:2414.12.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HP26207442327.10.2021. 11:10:3314.12.2021. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SM16177534228.10.2021. 14:18:5414.12.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece TA26440101528.10.2021. 14:20:2914.12.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BM16184672027.10.2021. 11:15:4014.12.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MŠ26643924427.10.2021. 12:40:3815.12.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece GM26578879728.10.2021. 14:28:5915.12.2021. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BB16310101728.10.2021. 12:45:4615.12.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HM1631563492.11.2021. 14:08:4815.12.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece GP16785155622.9.2021. 10:10:1615.12.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BM16130588228.10.2021. 13:49:0716.12.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece JI26338546128.10.2021. 13:54:3416.12.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BJ16823976628.10.2021. 13:56:1916.12.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece OE26481472215.10.2021. 12:39:1316.12.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece BL26199932715.10.2021. 12:42:3216.12.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MI16247146915.10.2021. 12:43:2517.12.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece VV26295078125.10.2021. 14:30:5817.12.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece VK1639022322.11.2021. 9:08:1717.12.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KL2651273544.11.2021. 11:56:1317.12.2021. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SB2629596818.11.2021. 12:45:5917.12.2021. 13:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MK16816712512.10.2021. 12:38:1617.12.2021. 14:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece RI26361903429.10.2021. 14:18:3020.12.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HS26471743428.10.2021. 14:32:2920.12.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece CE16746232529.10.2021. 14:02:3420.12.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KV26819312811.11.2021. 11:28:0220.12.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece MT26158523221.10.2021. 13:45:1620.12.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece AI2634956242.11.2021. 9:51:2321.12.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece CJ2642684034.11.2021. 9:54:4521.12.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece AN2622546294.11.2021. 9:24:1521.12.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece HI2646725154.11.2021. 13:19:5021.12.2021. 12:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ŠL2644536248.11.2021. 13:10:3221.12.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SM2627826985.11.2021. 12:59:0522.12.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece GF26598333710.11.2021. 9:00:4222.12.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece LB2618178968.11.2021. 8:39:2422.12.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ŠF26255967110.11.2021. 12:58:1322.12.2021. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece SH16132722410.11.2021. 13:35:0122.12.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ŠE16172705610.11.2021. 8:20:4023.12.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece JM16327587312.11.2021. 8:53:2623.12.2021. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KL26264486212.11.2021. 11:32:0523.12.2021. 11:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece VM26837954912.11.2021. 12:55:2423.12.2021. 13:00:00
PsihologSavjetovanje djeteta ili adolescentaKE1672996604.10.2021. 9:34:3124.12.2021. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KN16305305117.11.2021. 12:12:3027.12.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece LM16784816616.11.2021. 10:45:5727.12.2021. 13:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece ŽJ2647926969.11.2021. 8:52:2028.12.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece AM16251925516.11.2021. 14:13:1228.12.2021. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece PB26705614019.11.2021. 11:23:3529.12.2021. 8:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece AT26426817412.11.2021. 12:44:4929.12.2021. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece LI26569157416.11.2021. 8:59:5129.12.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece FM26152988616.11.2021. 9:03:5829.12.2021. 12:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece KD16311776129.9.2021. 12:32:4030.12.2021. 11:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece DE26316712117.11.2021. 9:27:2231.12.2021. 9:00:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece AM2610671433.11.2021. 13:47:025.1.2022. 9:30:00
PsihologPsih. obrada predškolske djece JI2613664833.11.2021. 14:54:535.1.2022. 11:00:00
 
     
Ispis  
Podržani preglednici :
Internet Explorer Firefox Opera Netscape
Uvjeti uporabe   •   Autorska prava © 2021 Opća bolnica Bjelovar