Psihijatrija - Lista čekanja
 
   
OdjelŠifra pacijentaDatum upisaDatum prijema
Biologijska psihijatrijaĐĐ0040784280515.1.2020. 9:25:5220.1.2020. 9:00:00
Biologijska psihijatrija 20.12.2019. 13:55:4620.1.2020. 9:20:00
Biologijska psihijatrijaVD1143079893730.12.2019. 14:10:0320.1.2020. 9:20:00
Biologijska psihijatrijaIM004077145233.6.2019. 6:56:0120.1.2020. 9:40:00
Biologijska psihijatrijaBK004200651174.6.2019. 10:47:2420.1.2020. 10:00:00
Biologijska psihijatrijaPJ088125687784.6.2019. 12:33:4120.1.2020. 10:20:00
Biologijska psihijatrijaHK004200126616.6.2019. 12:52:3020.1.2020. 10:40:00
Biologijska psihijatrijaST0242144280210.6.2019. 6:33:2620.1.2020. 11:00:00
Biologijska psihijatrijaMM0040950098319.6.2019. 11:25:2520.1.2020. 11:20:00
Biologijska psihijatrijaHA0041869725321.6.2019. 10:29:0420.1.2020. 11:40:00
Biologijska psihijatrijaPI0281077654427.6.2019. 12:59:1020.1.2020. 12:00:00
Biologijska psihijatrijaSB004166691407.1.2020. 9:19:4823.1.2020. 9:00:00
Biologijska psihijatrijaPL004171437027.1.2020. 9:20:4624.1.2020. 9:00:00
Biologijska psihijatrijaZM0941674731826.6.2019. 7:43:0130.1.2020. 9:00:00
Biologijska psihijatrijaTŽ004178175313.9.2019. 11:07:3030.1.2020. 9:20:00
Biologijska psihijatrijaPŠ0041709102610.1.2020. 9:52:4430.1.2020. 9:40:00
Biologijska psihijatrijaCG0040939113528.6.2019. 12:01:5530.1.2020. 10:00:00
Biologijska psihijatrijaSD0043111968517.1.2020. 11:00:4730.1.2020. 10:20:00
Biologijska psihijatrijaBM0041814998217.1.2020. 11:09:3430.1.2020. 10:40:00
Biologijska psihijatrijaDK1140184599027.8.2019. 14:03:2631.1.2020. 10:00:00
Psihijatrijska dijagnostika LM0042692104031.12.2019. 8:19:3220.1.2020. 9:00:00
Psihijatrijska dijagnostika VT0041284543017.1.2020. 8:27:3720.1.2020. 9:30:00
Psihijatrijska dijagnostika DM0041459097726.11.2019. 11:21:2520.1.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika KD028099558932.12.2019. 13:04:3020.1.2020. 13:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PS5202970235713.12.2019. 11:15:3621.1.2020. 9:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PM004089205059.12.2019. 8:31:5821.1.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika BK520268625413.12.2019. 13:29:4321.1.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika KJ5203091928914.1.2020. 14:19:3821.1.2020. 13:30:00
Psihijatrijska dijagnostika CS520283839204.12.2019. 10:46:3122.1.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika TT114319555514.12.2019. 12:36:0622.1.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika KF0942113734616.12.2019. 13:29:3823.1.2020. 9:00:00
Psihijatrijska dijagnostika MI0242202074111.11.2019. 8:09:0823.1.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika BS004315904189.12.2019. 10:57:5723.1.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika KA0282839357510.12.2019. 10:56:1324.1.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika MJ1140003298612.12.2019. 8:25:5324.1.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika IM004213993308.11.2019. 9:07:1227.1.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PP0042977472416.12.2019. 8:42:3627.1.2020. 13:00:00
Psihijatrijska dijagnostika DZ0043086885416.1.2020. 13:40:0828.1.2020. 9:00:00
Psihijatrijska dijagnostika TN0041207192618.12.2019. 8:12:2328.1.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika BD1140044255118.12.2019. 8:34:4828.1.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika BĐ5202981610718.12.2019. 11:09:4829.1.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika MD0041975318119.12.2019. 8:57:3729.1.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika BI1140159655317.10.2019. 9:49:0030.1.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika KS0041752157220.12.2019. 10:51:2830.1.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika AN0043044314019.12.2019. 9:42:4931.1.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika MM0240888841920.12.2019. 11:55:1831.1.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika PB0112061401727.12.2019. 8:45:373.2.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika KM1140151769430.12.2019. 14:05:563.2.2020. 13:00:00
Psihijatrijska dijagnostika RM5232341736413.1.2020. 9:00:484.2.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika DG1143076131413.1.2020. 10:41:414.2.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika BN0040696701013.1.2020. 11:11:495.2.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika RL0111325204913.1.2020. 11:48:065.2.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika KS1142763644413.1.2020. 13:16:326.2.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika BS1140561885514.1.2020. 9:26:286.2.2020. 13:00:00
Psihijatrijska dijagnostika TL5252150045315.1.2020. 9:24:467.2.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika DZ0912951316715.1.2020. 11:47:347.2.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika CM5202817555815.1.2020. 12:21:4110.2.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PK5203013261615.1.2020. 13:38:5110.2.2020. 13:00:00
Psihijatrijska dijagnostika KB1140632730116.1.2020. 9:02:0211.2.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika RD1140147552316.1.2020. 10:54:3611.2.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika DŽ0043114812016.1.2020. 11:24:5612.2.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika JM5203003729116.1.2020. 12:06:3512.2.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika PM0042556101416.1.2020. 14:10:3013.2.2020. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika VL0041717490314.1.2020. 13:17:2814.2.2020. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika VJ0122247249314.1.2020. 13:17:5414.2.2020. 13:00:00
PsihoterapijaĐĐ0040784280515.1.2020. 9:25:5220.1.2020. 9:00:00
Psihoterapija 20.12.2019. 13:55:4620.1.2020. 9:20:00
PsihoterapijaVD1143079893730.12.2019. 14:10:0320.1.2020. 9:20:00
PsihoterapijaIM004077145233.6.2019. 6:56:0120.1.2020. 9:40:00
PsihoterapijaBK004200651174.6.2019. 10:47:2420.1.2020. 10:00:00
PsihoterapijaPJ088125687784.6.2019. 12:33:4120.1.2020. 10:20:00
PsihoterapijaHK004200126616.6.2019. 12:52:3020.1.2020. 10:40:00
PsihoterapijaST0242144280210.6.2019. 6:33:2620.1.2020. 11:00:00
PsihoterapijaMM0040950098319.6.2019. 11:25:2520.1.2020. 11:20:00
PsihoterapijaHA0041869725321.6.2019. 10:29:0420.1.2020. 11:40:00
PsihoterapijaPI0281077654427.6.2019. 12:59:1020.1.2020. 12:00:00
PsihoterapijaSB004166691407.1.2020. 9:19:4823.1.2020. 9:00:00
PsihoterapijaPL004171437027.1.2020. 9:20:4624.1.2020. 9:00:00
PsihoterapijaZM0941674731826.6.2019. 7:43:0130.1.2020. 9:00:00
PsihoterapijaTŽ004178175313.9.2019. 11:07:3030.1.2020. 9:20:00
PsihoterapijaPŠ0041709102610.1.2020. 9:52:4430.1.2020. 9:40:00
PsihoterapijaCG0040939113528.6.2019. 12:01:5530.1.2020. 10:00:00
PsihoterapijaSD0043111968517.1.2020. 11:00:4730.1.2020. 10:20:00
PsihoterapijaBM0041814998217.1.2020. 11:09:3430.1.2020. 10:40:00
PsihoterapijaDK1140184599027.8.2019. 14:03:2631.1.2020. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaĐĐ0040784280515.1.2020. 9:25:5220.1.2020. 9:00:00
Socijalna psihijatrija 20.12.2019. 13:55:4620.1.2020. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaVD1143079893730.12.2019. 14:10:0320.1.2020. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaIM004077145233.6.2019. 6:56:0120.1.2020. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaBK004200651174.6.2019. 10:47:2420.1.2020. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaPJ088125687784.6.2019. 12:33:4120.1.2020. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaHK004200126616.6.2019. 12:52:3020.1.2020. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaST0242144280210.6.2019. 6:33:2620.1.2020. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaMM0040950098319.6.2019. 11:25:2520.1.2020. 11:20:00
Socijalna psihijatrijaHA0041869725321.6.2019. 10:29:0420.1.2020. 11:40:00
Socijalna psihijatrijaPI0281077654427.6.2019. 12:59:1020.1.2020. 12:00:00
Socijalna psihijatrijaHM011097361744.6.2019. 9:21:0321.1.2020. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaŠM5232652379623.5.2019. 7:49:5921.1.2020. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaMB004198204819.9.2019. 9:23:1321.1.2020. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaCK0042754196730.4.2019. 10:34:3121.1.2020. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaKZ011168302836.5.2019. 7:22:4621.1.2020. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaĐA004122300627.5.2019. 8:50:4821.1.2020. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaMN004140247779.5.2019. 8:38:3021.1.2020. 11:20:00
Socijalna psihijatrijaPD011204151089.5.2019. 10:47:3821.1.2020. 11:40:00
Socijalna psihijatrijaGK004281788969.5.2019. 14:15:3321.1.2020. 12:00:00
Socijalna psihijatrijaLI1140441506010.5.2019. 8:16:4421.1.2020. 12:20:00
Socijalna psihijatrijaŠV0112742062030.12.2019. 14:12:1422.1.2020. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaFD0042643079228.10.2019. 12:50:3122.1.2020. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaDR0041607498513.5.2019. 9:33:3722.1.2020. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaPD028300118146.6.2019. 9:06:4222.1.2020. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaJJ004252434029.1.2020. 10:05:5422.1.2020. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaRD0042828399813.5.2019. 10:11:0422.1.2020. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaBM004280299036.11.2019. 14:35:0022.1.2020. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaHI5202994358313.5.2019. 12:42:1122.1.2020. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaSV1142000707725.11.2019. 13:05:1622.1.2020. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaBM0040622449813.5.2019. 12:49:3822.1.2020. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaJD0041766876323.5.2019. 10:17:4822.1.2020. 11:00:00
Socijalna psihijatrija 15.11.2019. 8:46:4622.1.2020. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaGV1140156351214.5.2019. 11:35:0622.1.2020. 11:20:00
Socijalna psihijatrijaSV0041674152919.12.2019. 11:14:3222.1.2020. 11:20:00
Socijalna psihijatrijaAA520252951261.7.2019. 14:51:3522.1.2020. 11:40:00
Socijalna psihijatrijaRJ0280899359415.5.2019. 8:14:1322.1.2020. 11:40:00
Socijalna psihijatrijaTJ1140147553631.7.2019. 8:43:5822.1.2020. 12:00:00
Socijalna psihijatrijaJŽ0041806746316.5.2019. 13:35:1822.1.2020. 12:00:00
Socijalna psihijatrijaFM0040803273220.5.2019. 11:34:0522.1.2020. 12:20:00
Socijalna psihijatrijaSB004166691407.1.2020. 9:19:4823.1.2020. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaPL004171437027.1.2020. 9:20:4624.1.2020. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaMD0041573879227.12.2019. 11:33:1429.1.2020. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaVM004190207461.7.2019. 12:27:1729.1.2020. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaMJ1140003298627.12.2019. 11:36:1829.1.2020. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaBM0042882080511.9.2019. 9:35:3729.1.2020. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaTŠ0941701313127.8.2019. 14:48:2729.1.2020. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaPM0121219828524.5.2019. 14:22:1929.1.2020. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaFL090229043763.6.2019. 10:23:4329.1.2020. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaLJ0042029869424.5.2019. 9:14:3129.1.2020. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaĐS0041749991513.5.2019. 13:08:2829.1.2020. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaPM523295337173.6.2019. 10:36:0429.1.2020. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaBJ5232800392217.1.2020. 12:30:1529.1.2020. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaAJ0111248166420.5.2019. 8:05:1229.1.2020. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaPM004182048643.6.2019. 10:38:5229.1.2020. 11:20:00
Socijalna psihijatrijaTT0040692440123.5.2019. 7:32:1529.1.2020. 11:20:00
Socijalna psihijatrijaSJ0110969199823.5.2019. 10:43:3129.1.2020. 11:40:00
Socijalna psihijatrijaKM0041204791923.5.2019. 12:56:4729.1.2020. 12:00:00
Socijalna psihijatrijaSD0041132546419.4.2019. 9:37:1829.1.2020. 12:20:00
Socijalna psihijatrijaPM0121921724717.1.2020. 12:32:2929.1.2020. 12:40:00
Socijalna psihijatrijaZM0941674731826.6.2019. 7:43:0130.1.2020. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaSA0041871720128.5.2019. 7:25:2730.1.2020. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaTŽ004178175313.9.2019. 11:07:3030.1.2020. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaPŠ0041709102610.1.2020. 9:52:4430.1.2020. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaPM004185320843.6.2019. 13:47:2230.1.2020. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaCG0040939113528.6.2019. 12:01:5530.1.2020. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaAN523244777904.6.2019. 10:15:5630.1.2020. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaSD0043111968517.1.2020. 11:00:4730.1.2020. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaZD028066374745.6.2019. 9:05:1530.1.2020. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaNB004041071477.6.2019. 10:43:1430.1.2020. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaBM0041814998217.1.2020. 11:09:3430.1.2020. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaBI0041488166010.6.2019. 13:45:1730.1.2020. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaJA0041439586411.6.2019. 12:25:3830.1.2020. 11:20:00
Socijalna psihijatrijaBĐ0231619045629.5.2019. 8:02:1130.1.2020. 11:40:00
Socijalna psihijatrijaVA1140003555812.6.2019. 9:58:1230.1.2020. 12:00:00
Socijalna psihijatrijaMJ0040005498023.4.2019. 7:57:1830.1.2020. 12:20:00
Socijalna psihijatrijaBD5233113202523.5.2019. 8:20:4930.1.2020. 12:40:00
Socijalna psihijatrijaVV0042717089814.5.2019. 9:16:5930.1.2020. 13:00:00
Socijalna psihijatrijaDK1140184599027.8.2019. 14:03:2631.1.2020. 10:00:00
 
     
Ispis  
Podržani preglednici :
Internet Explorer Firefox Opera Netscape
Uvjeti uporabe   •   Autorska prava © 2020 Opća bolnica Bjelovar