Psihijatrija - Lista čekanja
 
   
OdjelVrsta postupkaŠifra pacijentaDatum upisaDatum prijema
Biologijska psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaJV12704816711.1.2021. 8:46:5729.1.2021. 10:00:00
Biologijska psihijatrijaPrva amb. psih. obradaČA11364572811.1.2021. 14:20:0129.1.2021. 10:20:00
Biologijska psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaGG14361074811.1.2021. 14:20:4929.1.2021. 10:50:00
Biologijska psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaRM14348978812.1.2021. 11:18:0129.1.2021. 11:10:00
Biologijska psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaJT14451215613.1.2021. 11:10:2529.1.2021. 11:30:00
Biologijska psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaKI14358780514.1.2021. 13:00:4729.1.2021. 11:50:00
Biologijska psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaSG14354389415.1.2021. 12:06:4029.1.2021. 12:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestIZ14354933814.1.2021. 9:45:0518.1.2021. 9:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestLL15681393910.12.2020. 13:16:3518.1.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestSK12731874714.12.2020. 8:37:2118.1.2021. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestVM14474677410.12.2020. 11:46:5519.1.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestBR12519079914.12.2020. 9:57:2919.1.2021. 12:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihoterapijaĐB14376732412.1.2021. 9:15:5119.1.2021. 13:30:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihoterapijaGM1539765708.9.2020. 14:01:4620.1.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestBP13144042120.10.2020. 8:05:2920.1.2021. 12:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestNF10997999916.12.2020. 8:30:1121.1.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestLV14501765917.12.2020. 11:01:4821.1.2021. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestPR10964168714.1.2021. 9:42:1422.1.2021. 9:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestTM15588670821.12.2020. 11:02:0722.1.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestRM14382752928.12.2020. 12:58:4522.1.2021. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestKD14473636822.12.2020. 8:56:4925.1.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestKR14473633422.12.2020. 8:57:5925.1.2021. 11:30:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestLD14358415810.12.2020. 11:00:3025.1.2021. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestVM14474677410.12.2020. 11:46:5526.1.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestGD14352170922.12.2020. 9:16:2626.1.2021. 12:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihoterapijaGM1539765708.9.2020. 14:01:4627.1.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestPD15676977923.12.2020. 9:00:4327.1.2021. 12:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestSM15413295912.1.2021. 11:15:0927.1.2021. 13:30:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestČV14365994811.1.2021. 9:16:3628.1.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestMM1449928368.1.2021. 14:30:0728.1.2021. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihoterapijaJF15412892711.1.2021. 9:12:3629.1.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestŠK14374149615.1.2021. 12:00:1529.1.2021. 11:30:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestJB14499527711.1.2021. 10:01:181.2.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestUS14427196611.1.2021. 10:17:301.2.2021. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestVM14474677410.12.2020. 11:46:552.2.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestSS14471002511.1.2021. 11:02:342.2.2021. 12:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihoterapijaGM1539765708.9.2020. 14:01:463.2.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestGŠ14354620611.1.2021. 12:54:553.2.2021. 12:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestSS14366890913.1.2021. 8:23:384.2.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestVS16051705012.1.2021. 9:59:574.2.2021. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestJS14342107912.1.2021. 10:28:385.2.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestJI15720767913.1.2021. 11:18:508.2.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestGD15413925013.1.2021. 12:47:438.2.2021. 12:30:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestVM14474677410.12.2020. 11:46:559.2.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestKD15390735115.1.2021. 11:47:239.2.2021. 12:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihoterapijaGM15397657010.12.2020. 13:24:4810.2.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestVM14474677410.12.2020. 11:46:5516.2.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihoterapijaGM15397657010.12.2020. 13:24:4817.2.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestVM14474677410.12.2020. 11:46:5523.2.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihoterapijaGM15397657010.12.2020. 13:24:4824.2.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestVM14474677410.12.2020. 11:46:552.3.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihoterapijaGM15397657010.12.2020. 13:24:483.3.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestVM14474677410.12.2020. 11:46:559.3.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihoterapijaGM15397657010.12.2020. 13:24:4810.3.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestVM14474677410.12.2020. 11:46:5516.3.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihoterapijaGM15397657010.12.2020. 13:24:4817.3.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestVM14474677410.12.2020. 11:46:5523.3.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihoterapijaGM15397657010.12.2020. 13:24:4824.3.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihotestVM14474677410.12.2020. 11:46:5530.3.2021. 11:00:00
Psihijatrijska dijagnostika PsihoterapijaGM15397657010.12.2020. 13:24:4831.3.2021. 11:00:00
PsihoterapijaPonovna amb. psih. obradaJV12704816711.1.2021. 8:46:5729.1.2021. 10:00:00
PsihoterapijaPrva amb. psih. obradaČA11364572811.1.2021. 14:20:0129.1.2021. 10:20:00
PsihoterapijaPonovna amb. psih. obradaGG14361074811.1.2021. 14:20:4929.1.2021. 10:50:00
PsihoterapijaPonovna amb. psih. obradaRM14348978812.1.2021. 11:18:0129.1.2021. 11:10:00
PsihoterapijaPonovna amb. psih. obradaJT14451215613.1.2021. 11:10:2529.1.2021. 11:30:00
PsihoterapijaPonovna amb. psih. obradaKI14358780514.1.2021. 13:00:4729.1.2021. 11:50:00
PsihoterapijaPonovna amb. psih. obradaSG14354389415.1.2021. 12:06:4029.1.2021. 12:00:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaDD14373219615.1.2021. 6:53:0018.1.2021. 8:40:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaBB14458849521.12.2020. 9:25:5518.1.2021. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaMD1446304474.1.2021. 8:59:2818.1.2021. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaPK1437020868.1.2021. 13:33:5118.1.2021. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaVM14473662015.1.2021. 10:04:0718.1.2021. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaPrva amb. psih. obradaOB14489891311.1.2021. 7:39:4818.1.2021. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaPrva amb. psih. obradaKN1447002978.1.2021. 13:42:5418.1.2021. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaBM14474120315.1.2021. 11:44:0518.1.2021. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaBS1433835708.1.2021. 14:25:5318.1.2021. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaTG15414013115.1.2021. 12:04:0818.1.2021. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaBL1434854125.1.2021. 9:57:0718.1.2021. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaGD14474511711.1.2021. 11:22:1618.1.2021. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaŽK1434420488.1.2021. 12:58:2518.1.2021. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaJV14361006115.1.2021. 14:14:3218.1.2021. 11:20:00
Socijalna psihijatrijaPrva amb. psih. obradaLB15699975415.1.2021. 11:32:5519.1.2021. 8:40:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaMD15653261615.1.2021. 11:43:0119.1.2021. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaML14460854411.1.2021. 7:12:1020.1.2021. 7:40:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaFN14337192926.12.2020. 7:36:5020.1.2021. 8:00:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaFK14366257713.1.2021. 8:54:4320.1.2021. 8:20:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaOV11014491411.1.2021. 7:13:4520.1.2021. 8:20:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaBM14370105413.1.2021. 13:01:0820.1.2021. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaSE15801712813.1.2021. 11:56:4620.1.2021. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaFS14351881713.1.2021. 13:34:5020.1.2021. 11:20:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaKD14376236114.1.2021. 18:07:2920.1.2021. 12:20:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaKZ1435374618.1.2021. 14:38:5921.1.2021. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaPrva amb. psih. obradaID14372682511.1.2021. 11:38:4621.1.2021. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaPrva amb. psih. obradaFI14336002014.1.2021. 14:06:0821.1.2021. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaMZ14493025311.1.2021. 11:44:2421.1.2021. 9:50:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaPA14363923312.1.2021. 8:54:4121.1.2021. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaBZ14347849611.1.2021. 12:41:2321.1.2021. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaPrva amb. psih. obradaSA13242775412.1.2021. 9:10:5221.1.2021. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaPrva amb. psih. obradaBV14359123512.1.2021. 9:12:0121.1.2021. 11:20:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaOJ14046280715.12.2020. 10:29:0122.1.2021. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaBM14370105415.12.2020. 10:30:1722.1.2021. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaDG14460673012.1.2021. 9:44:5825.1.2021. 8:00:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaHL14365899231.12.2020. 9:12:4825.1.2021. 8:40:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaVV1116332254.1.2021. 10:03:1025.1.2021. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaKA14502124812.1.2021. 13:54:0625.1.2021. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaHS14427935528.12.2020. 13:36:1625.1.2021. 10:40:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaHS14425062428.12.2020. 13:34:3925.1.2021. 11:00:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaKD15918023113.1.2021. 11:57:1027.1.2021. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaSS14468921614.1.2021. 7:38:1627.1.2021. 9:20:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaŠR14454563114.1.2021. 12:04:4427.1.2021. 9:40:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaŠA15889132513.1.2021. 10:52:0827.1.2021. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaPrva amb. psih. obradaFB14392141816.1.2021. 9:45:3227.1.2021. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaŠA13589763413.1.2021. 11:26:1328.1.2021. 9:00:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaJV12704816711.1.2021. 8:46:5729.1.2021. 10:00:00
Socijalna psihijatrijaPrva amb. psih. obradaČA11364572811.1.2021. 14:20:0129.1.2021. 10:20:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaGG14361074811.1.2021. 14:20:4929.1.2021. 10:50:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaRM14348978812.1.2021. 11:18:0129.1.2021. 11:10:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaJT14451215613.1.2021. 11:10:2529.1.2021. 11:30:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaKI14358780514.1.2021. 13:00:4729.1.2021. 11:50:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaSG14354389415.1.2021. 12:06:4029.1.2021. 12:00:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaTA14367723614.1.2021. 10:43:162.2.2021. 8:00:00
Socijalna psihijatrijaPonovna amb. psih. obradaRS15414417213.1.2021. 9:29:163.2.2021. 8:40:00
 
     
Ispis  
Podržani preglednici :
Internet Explorer Firefox Opera Netscape
Uvjeti uporabe   •   Autorska prava © 2021 Opća bolnica Bjelovar